S O S T R A  římské město uprostřed pohoří Hemus

Originální stránky najdete na -- >  http://sostra.troyanmuseum.com/mestopolojenie.html

Umístění               Pevnost            Archeologické výkopy        Galerie  

Pevnost je standardní základní tábor pomocné pěchotní části, která čítá od 500-1000 římských vojáků. Římská cestovní stanice SOSTRA byla postavena na území, které v před dobou římskou (1. tisíciletí před Kristem) je spojeno s územím obývaným tráckým národem Krobizů.

V dobách římské invaze to těchto zemí je na obou stranách planiny Hemus (2. stol. před Kristem) je ukončena moc tráckého osídlení. Na ruinách tráckého sídliště je nejdříve dřevěný zemní tábor, západně od místa Pomešká chančeta, Oblast Trojan, vzniká opevněný vojenský tábor pro pomocné části (kohorty).

Název římské cestovní stanice Sostra je nejdříve zachycen na tzv. mapě Tabula Peutingeriana z konce 4. století, která zachycuje římské cesty v pozdní Římské říši. Stanice, pevnost a ostatní vybavení jsou umístěny na cestě Eskus – Filipopolis a jsou 13 mil jižně od místa Melta (pravděpodobně severně od dnešního města Loveč) a 10 mil severně od stanice Ad Radices (místo Popina luka – východně od obce Beli Osum, oblas Trojan).