S O S T R A  římské město uprostřed pohoří Hemus

Originální stránky najdete na -- >  http://sostra.troyanmuseum.com/mestopolojenie.html

Umístění               Pevnost            Archeologické výkopy        Galerie  

SOSTRA je dobře zachované dávné římské město je umístěné poblíže obchodní cesty „Via Trajana“

Nachází se v dolině řeky Osm, poblíže obce Lomec, 12 km severně od dnešního města Trojan a 28 km jižně od dnešního města Loveč

Na ploše 4 km2 v období 2. až 5. století zde existovaly silně opevněný tábor (pevnost), civilní sídliště, stavby a nekropole