Odborníci vyrobili energii ze sirovodíku získaného z hlubin Černého moře


 

 26.08.2014

crno_more_2

 

Zvolená metoda zatím nemůže být použita průmyslově

Skupině bulharských a zahraničních odborníků se podařilo přeměnit sirovodík z Černého moře na elektrickou energii. Zvolená metoda je stále nevhodná pro průmyslové použití. O tom hovořil pro BNR (Bulharský národní rozhlas) profesor Venko Bežkov z Institutu inženýrské chemie při BAV.

Podařilo se vyrobit energetický proud a dosáhli jsme vysokého koeficientu pozitivní účinnosti. Proud zatím není dostatečně silný, abychom jej mohli zvolenou metodu označit za průmyslové řešení. Věříme, že do konce roku společným úsilím společně s kolegy z Gruzie a Rumunska nalezneme vhodné podmínky při experimentech v dalších měsících projektu. Věříme, že do konce roku najdeme přijatelné řešení“, sdělil pan profesor.

Podle slov pana profesora, byl experiment plánován již na počátku projektu. „Cílem experimentů bylo ověřit výsledky dosažených v laboratorních podmínkách v Sofii, nejvíce uspěla pilotní instalace, která se uplatnila v reálných podmínkách mořské vody, vyzdvižené z velké hloubky až jednoho tisíce metrů od hladiny moře“, sdělil Bežkov.

Ověřili jsme si, že použitím reálné mořské moře je výhodnější, lepší a než modelové kapaliny se sloučeninami, jaké jsme používali v Sofii, tj znamená to, že využitím mořské vody z hlubin lze dosáhnout vyššího napětí a silnějšího proudu v palivovém článku se kterým experimentujeme“, doplnil pro potřeby národního rozhlasu.

Přeložil: N. Nikolov 1. 9. 2014

http://economic.bg/news/33821/1/1/Ucheni-proizvedoha-tok-ot-serovodoroda-v-Cherno-more.html