Černé moře se může stát zdrojem vodíku pro eko energetiku


 

RIAN Novosti Oleg Lastičkin 17/03/2009

Moskva 17. března 2009. V černém moři je v určité hloubce rozpuštěno gigantické množství toxických látek, které se mohou stát nevyčerpatelným zdrojem ekologicky čistého paliva, o kterém se teď jedná. S tímto zdrojem energetiky budoucnosti počítají i turečtí vědci.

Ve stati publikované v International Journal of Nuclear Hydrogen Production and Applications. Mechmed Naklidir z pozorovatelského centra Marmara a jeho kolegové, přišli na to, že Černé moře je největší bezkyslíkovou zónou na světě. Od té doby, co byla v 19. století odhalena zóna sirovodíku, se dá počítat s tím, že v hlubinách Černého moře není život a že v sirovodíkové vrstvě mohou žít jen bakterie.

cerno_more

Sirovodík-jeden z nejtoxičtějších plynů je ekonomicky ceněn, protože z něj je možné vytěžit vodík. Díky tomu má Černé moře nejenom veliký ekologický problém, ale zároveň je zdrojem vodíkové energie, pokud bude vypracován proces rozkladu sirovodíku, píší autoři výzkumu.e, pokud bude vypracován proces rozkladu sirovodíku, píší autoři výzkumu.

Poznamenávají, že vrstva vody v šíři 50 metrů mezi na výšku mezi aerobní a neaerobními zónami (v hloubce kolem 200) metrů představuje o sobě gigantický energetický zásobník sirovodíku, který se odděluje ze spodních usazenin, dosahuje 10 tisíc tun denně, což je ekvivalent 500 tun vodíku denně.

Vědci doporučují sestavení bezpečné a efektivní metody zpracování sirovodíku. Pro to je nutné vytvořit efektivní katalyzátory a dostatek energie pro rozklad, který mohou dodávat sluneční elektrárny. Získaná čistá síra může být používána pro výrobu gumy a také ve farmaceutickém průmyslu.

Přeložil: N. Nikolov