Gladiátorské bitvy proběhnou ve městě Svištov / Bulharsko

Více jak 300 nadšenců z Itálie, Španělska, Portugalska, Maďarska, Nizozemí, Německo, Francie, USA, Ruska, Česka  a poprvé - Bulharsko připomene způsoby života, bydlení, bojového umění a kultury Římské říše, které proběhne  na tomto festivalu ve dnech 27, 28, 29 června 2008

Program festivalu

* Gladiátorské hry
* Bitvy mezi legiemi a barbary
* Soutěžení jízdy ve spřežení
* Tradiční římský bazar
* Tradiční římské hostiny
* Divadelní vystoupení a tance
* Obchod s otroky
* Triumfální pochody
* Hudební vystoupení s ohnivými kulisami
* Obnova antických římských zvyklostí
* Kulturní vystoupení a archeologické kongresy
* Výstava římské výzbroje a výstroje