Překonavání novodobých mýtů

         Učebnice, odborné publikace, překlady textů jsou stále ještě plné z pohledu vědeckého poznání dnes již zastaralých,  překonaných názorů o období konce antiky a počátků středověké Evropy.

Zde uvádíme doložená nová hlediska na minulost jevící se dnes, ve zcela nových souvislostech:

Božidar Dimitrov - Mýtus o pravlasti, rasovém původu, bydlení a kultuře dávných Bulharů

Božidar Dimitrov - Mýtus o jediném bulharském státě na Balkáně

Božidar Dimitrov - Mýtus o vzniku bulharského státu roku 681

Božidar Dimitrov - Bylo otroctvím ta turecká  nadvláda, nebo to byla pouze národní katastrofa? 

Svetozar Igov, 2005, Nikola Videnov, 2005, Michail Golgenkov, 2006 - Mýtus o Slovanech