Projekt

* Trochu jiná Evropa, méně známá, méně oficiální * Една друга Европа, по непозната и по неофициална *

*C´ est une autre Europe, moins connue, moins officiel * Ein anderes Europa, nicht so bekant und weniger offiziell * Another Europe, not so known and less official *

Motto: "Poznáváním kultury, dějin a jazyka svých sousedů, poznáváme lépe sami sebe"

N. B. Nikolov - ekonom, politolog - specializace světová ekonomika, tlumočník, překladatel

Tento web má návaznost na blog  =>  nikolajnikolov.blogspot.cz 

Od časů Noemovi archy až po 1.850 let nezávislých bulharských států na Evropském kontinentě

oblíbené zdroje      euronews.net  ct24.cz bbc.com ide.li france24.com rian.ru macedonia.eu.org

Budoucnost / бъдъще / будущее:

 

Úkolem této stránky je pomoci lidem a institucím upřesnit, kde leží východní hranice Evropské unie???

Задачата на тази страница e да помогне да се уточни каде ce нaмира источната граница на ЕУ???

Pro tento odkaz trvale platí antické přísloví:

" Pane Bože ochraňuj mne před mými přáteli. Před svými nepřáteli se ochráním sám !!! "

 

Energie z hlubin moře

3. výsledky testů

          Energie z hlubin moře   2. testování

         Elektřina přímo z moře 1. příprava

          Eko energie nadohled

          Potopa světa legendy a realita

 Bulharsko se omlouvá

         Opiová stezka - kdo jí financuje?

        Cizí přírodní bohatství - co s ním? 

Současnost / ежедневие / настоящее время:

Věnováno všem lidem, jednotlivcům, rodinám a institucím, které se postarali o děti a sirotky z území Balkánu postižených světovými válkami i občanskou válkou v Makedonii z konce 40. let minulého století.

Díky všem neznámým z Bulharska, Česka, Moravy, Polska a Slovenska, kteří pomohli vychovat, nasytit a vzdělat děti, které se dnes ptají odkud jsou, kam patří a kam se mají zařadit.

V minulosti bylo napácháno mnoho zla a bude na nich, aby se poučily a ubíraly se cestami schůdnými a neopakovaly chyby svých předků.

Посвештава се на хора, семейcтва и институции, които се погрижиха за децата и сираците от Балканите засегнати от двете световни войни и гражданската война в Македония в края на 40-те години на миналия век.

Благодарност на всички непознати от България, Чехия, Моравия, Словакия и Полша които помогнаха да се изхранят, възпитат и образоват деца които днес си задават въпроса от каде произхождам към кого принадлежа!!!

В миналото бяха извършени много злини и на тези деца сте зависи да се поучат, да си изберат правилния път в живота и да не повтарят грешките на сбоите деди.

  Cestování po Bulharsku ?          Hledáte vhodné náměty:

Přírodní krásy, historické pozoruhodnosti, osídlená místa a města, turistická odvětví  souhrná nabídka

  Témata například pro turistiku -> http://www.bulgarianlandmark.info/¨pro odpočinek a poznání     -> http://www.bulgariatravel.org/          Neznámá a unikátní místa     dávné pevnosti z různých historických období

                                                     http://www.kreposti.free.bg

Novae - Festival evropské kultury ve městě Svištov

Sostra - jedna zastávka na antické obchodní cestě

Cesta ke kořenům - krátký cestopis do města Kukuš

Integrace Evropy, národnostní menšiny a většinový problém

 

 

Historie / история:

Možné významy starobylého výrazu  SARAKT 

Přetisky statí a překlady článků mají prolomit bariéry vytvořené jazykem, výchovou a vzděláváním, které také nebývá bez chyb. Překlady mají doplnit mezery ve vzdělání i těm co v životě již něco pochopili.

Преводи на отделни статии имат за цел да разбият бариери създадени от езикът, въснитание и образование, които не са без вина. Тези преводи могат да допълнат знанията и на тези които от живота са го разбрали.

    *      Mapové zdroje Balkan   ** Mapové zdroje Povolží

     

mail:  -- >>    tringc@volny.cz

TCDistribuce a servis SW NIDLWARE

        IT SERVIS jiné další aktivity:NW